Seitsemän askelta

1.) Kiteytä oma intohimosi ja kiinnostuksesi
-100 kysymystä -harjoitus
-Kutsumus -harjoitus

3.) Sopikaa yhteinen tapaaminen
-Doodlen aikataulutuksella
-Liittykää FB ryhmään

4.) Tutkikaa muutoksen katalyyttiresursseja
-Talous
-Demokratia
-Kulttuuri
-Ekologisuus
-Voimaantuminen
-Maailmankuvan päivittäminen
-Muutosprojekteja
-Koulutuksia

5.) Tutustukaa toisiinne avoimin mielin ja sydämin ensimmäisellä tapaamisella
-piirityöskentelyn avulla
-Varmistakaa tapaamisessa selkeät seuraavat konkreettiset askeleet

6.) Käyttäkää jatkossa tehokkaasti ja syvästi yhteinen aikanne
-Holacracyn kokoustamismetodit
-U-teorian avoin mieli, avoin sydän, avoin valppaus

7.) Alkakaa tekemään ja oppikaa tekemällä
-Backcasting, positiivinen visiointi
-Tekemällä oppiminen

Me tarvitsemme on kokonaisvaltainen näkemys uudesta yhteiskunnasta ja talousjärjestelmästä jossa elämän tukeminen on perusta

Mainokset